TUM Jacket Club

The Pride

The Tata Ultra Marathon jacket symbolizes valour and achievement,
which can be earned only by overcoming formidable challenges.


Break the Barrier. Earn Your Pride.

Jacket Winners

50 Km - Jacket Winners Men/Women

RANK MEN BIB
1 SACHIN KUMAR 50036
2 HARMAN BISHNOI 50051
3 ABHISHEK SONI 50115
4 RUPESH RATHOD 50055
5 BANTU PARMAR 50081
6 SANJAY NEGI 50325
7 RUPAN DEBNATH 50153
8 DHARANI PANDE 50082
9 PRAFUL VANJARE 50052
10 DEV CHAUDHARY 50105
11 AKASH KUMAR 50038
12 VISHALVISHNU KAMBIRE 50176
13 MANOJ RANE 50233
14 RANBOKSTAR WANNIANG 50117
15 TUKARAM MORE 50163
RANK WOMEN BIB
1 JYOTISHANKARRAO GAWATE 52026
2 RUTUJA MALVADKAR 52001
3 NUTAN NUTAN 52005
4 VEDANSHI JOSHI 52002
5 TENZIN DOLMA 52038
6 MANISHA JOSHI 52014
7 CLAIRE JOHNSON 52007
8 GUNJAN KHURANA 52046
9 AISHWARYA DUBEY 52023
10 AARTI ZANWAR 52044
11 SWATI PANCHABUDHE 52076
12 MITSU FONSECA 52015
13 RAJNI SINGH 52024
14 MINAJ NADAF 52084
15 DR SHILPA DATE 52061
RANK MEN BIB
1 TLANDING WAHLANG 51051
2 BHASKAR KAMBLE 51201
3 MANJIT SINGH 51032
4 VIJAY KUMAR 51129
5 PRADEEP KUMAR 51320
6 JOSEPH EJ 51216
7 TUKARAM NAIK 55597
8 RBS MONI 51170
9 ZUBER KHAN 51381
10 NEERAJ CHAUDHARY 51220
RANK WOMEN BIB
1 GITANJALI LENKA 57060
2 RATNA MEHTA 52105
3 PREETI LALA 57058
4 PRATIBHA NADKAR 52108
5 NIKITA GOVIL 52167
6 RITA PATKAR 52154
7 SARIKA INANI 52104
8 NEELA PANCHPOR 52143
9 VANDANA PAREKH 52141
10 DEEPA TENDULKAR 52139

35 Km - Jacket Winners Men/Women

RANK MEN BIB
1 PRATHAMESH PARAMKAR 35118
2 DINESH PATIL 35038
3 SANJAY PATEL 36767
4 GANPAT SINGH CHUNDAWAT 35174
5 DNYANESHWAR MORGHA 35208
6 AJAYBHAI THALKAR 35113
7 AMIT LAHEKAR 35259
8 GANGONI RAJINIKANTH 35070
9 KAILAS KOKARE 35230
10 KAMLYA BHAGAT 35618
RANK WOMEN BIB
1 VAISHNAVI MORE 37001
2 BIJOYA BARMAN 37072
3 JYOTI THAKRE 37042
4 VAISHALI MALEKAR 37003
5 SEEMA VERMA 37110
6 SONYA PRAMANIK 37045
7 SINDHU UMESH 37043
8 RACHANA JOSHI 37098
9 HARSHITA DUGAR 37321
10 SHUBHANGI PATIL 37091
RANK MEN BIB
1 JAIPAL BHOYAR 36763
2 SAMIR KOLYA 36459
3 SUNDER PAL 36235
4 HARISH CHANDRA 36659
5 DATTATRAY JAYBHAY 36392
6 SANTOSH WAGH 36302
7 SHRIKANT UGALE 36518
8 GEORGE THOMAS 36610
9 KESHAV SUSLADE 36560
10 PARITOSH MOHITE 36546
RANK WOMEN BIB
1 Dr. INDU TANDON 37240
2 KETAKI SATHE 37212
3 POOJA OSWAL 37205
4 VAISHALI GARAG 36006
5 KHEYA MONDAL 37213
6 SHEETAL SANGHAVI 37218
7 VANDANA TANDON 37271
8 KAVITHA SAPALYA 37217
9 VIJAYABHARATHI BHAT 37282
10 SUDHA SAH 37211
Testimonials